Znaczenie zarządzania kapitałem w strategiach Forex

Znaczenie zarządzania kapitałem w strategiach Forex

Do tej pory jedynie wspomniałem, jak duże znaczenie ma zarządzanie kapitałem w strategiach Forex. Pokazałem jak obliczyć wielkość pozycji oraz wyjaśniłem podstawowe pojęcia z tym związane. Zwróciłem również uwagę na czynniki związane z zagadnieniem zarządzania kapitałem, które powinny być częścią naszej strategii inwestycyjnej. Dzisiaj chciałbym pokazać jakim potężnym narzędziem może być zarządzanie kapitałem oraz jak duży wpływ ma wyniki danej strategii inwestycyjnej. (more…)

Zarządzanie wielkością pozycji i Price Action

Zarządzanie wielkością pozycji i Price Action

Zarządzanie pieniędzmi to kolejny (po psychologii inwestowania) niezbędny element, który ma ogromny wpływ na skuteczność stosowania strategii Price Action. Paradoksalnie, zarządzanie wielkością pozycji jest jednym z najczęściej zaniedbywanych elementów procesu inwestycyjnego. Szczególnie początkujący inwestorzy nie przywiązują do tego elementu uwagi, co prowadzi do tego, że podejmują zbyt wysokie ryzyko, a w konsekwencji tracą cały kapitał. Niestety matematyki nie da się oszukać i nawet strategie inwestycyjne takie jak Price Action nie pomogą. (more…)