Strategia Price Action – podstawowe pojęcia

Strategia Price Action – podstawowe pojęcia

Jeśli już zapoznałeś się z wpisem Czym jest Price Action? możemy przejść do wprowadzenia, w którym podam Ci definicje wszystkich podstawowych elementów strategii, które najskuteczniej pozwolą Ci zarabiać na Forexie. Wszystkie zaprezentowane pojęcia są w jakiś sposób związane z filarami Price Action, które zostały opisane wcześniej. Podstawowe pojęcia związane ze strategią Price Action to:
Swing High – jest to formacja trzech świec, w której najwyższy punkt środkowej świecy jest wyższy od najwyższych punktów pozostałych świec.
Swing Low – jest to formacja trzech świec, w której najniższy punkt środkowej świecy jest niższy od najniższych punktów pozostałych świec.

Swing High, Swing Low wg Price Action
Formacje te opisują miejsca kolejnych szczytów i dołków. Przy pomocy Swing Low i Swing High można określić jaki aktualnie trend panuje na rynku.

Kolejne pojęcia związane z Price Action, które należy znać to:

Higher high –  jest to świeca, której maksimum jest wyżej od maksimum poprzedniej świecy.

Higher low –  jest to świeca, której minimum jest wyżej od minimum poprzedniej świecy.

Lower high – jest to świeca, której maksimum jest niżej od maksimum poprzedniej świecy.

Lower low – jest to świeca, której minimum jest niżej od minimum poprzedniej świecy.

Jeżeli powyższe układy odniesiemy do formacji Price Action, zdefiniowanych wyżej – Swing High i Swing Low kolejne Higher High i Higher Low oznaczają trend wzrostowy, natomiast kolejne Lower High i Lower Low trend spadkowy. W sytuacji, kiedy nie występują żadne z powyższych formacji mamy do czynienia z trendem bocznym lub formowaniem się trójkąta, prostokąta lub flagi.

higher high lower low wg Price Action

Pin Bar – jest to pojedyncza świeca z długim górnym lub dolnym cieniem. Obrazuje ona sytuację, w której jedna ze stron rynku podczas sesji zdobyła znaczną przewagę i mocno ruszyła kursem, ale do końca sesji straciła całą (bądź ogromną część) wypracowanej przewagi.

Inside Bar - jest to świeca lub sekwencja świec, które całkowicie zawierają się w którejś z poprzedzających świec. Inside Bar z reguły oznacza niezdecydowanie rynku w danym momencie. Wybicie z formacji Inside Bar może być dobry sygnałem zakupowym.

Poniższy rysunek pomoże zrozumieć Ci o co chodzi.

pin bar inside bar wg Price Action

To wszystkie podstawowe informacje o strategii Price Action. Postaraj się przeanalizować je i samodzielnie obserwować wykresy w celu odszukania tych formacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>