Pin Bar – najskuteczniejsze narzędzie Price Action

Pin Bar – najskuteczniejsze narzędzie Price Action

Pin Bar to jedna z najbardziej wiarygodnych formacji w strategii Price Action. Jest silną formacją odwracają. Pojawienie się Pin Bara na wykresie może zwiastować gwałtowną zmianę kierunku kursu, jednak zgodnie z zasadą gry z trendem należy grać tylko takie Pin Bary, które kończą korektę trendu głównego lub są potwierdzone przynajmniej jednym innym czynnikiem.

Trend Price Action i formacja Pin Bar

We wcześniejszych wpisach o Price Action z uporem maniaka powtarzam, że jedną z najważniejszych zasad tej strategii Forex jest gra zgodnie z trendem. W jaki sposób takim razie można wykorzystać formacje Pin Bar, która jest formacją odwracającą? Nie ma na rynku trendu, w którym cena porusza się tylko w jednym kierunku – zawsze występują mniejsze lub większe korekty i to właśnie momenty korekt głównego trendu są miejscami, w których pojawiają się najbardziej wartościowe formacje Pin Bar.

Rzadko zdarza się sytuacja, w której wejdziemy na rynek dokładnie na początku dużego trendu. Gdy przegapimy ten moment, kolejnym dobrym miejscem na wejście na rynek jest korekta. Najmniejsze ryzyko poniesiemy w momencie, gdy korekta zostanie zakończona przy pomocy formacji Pin Bar.

Na poniższym rysunku przedstawione zostały dwa przykłady na to, jak zyskowne może być korzystanie z formacji Pin Bar. Załóżmy, że wchodzimy na rynek zawsze po uformowaniu się Pin Bara. Świeca, która uformowała się w punkcie A jest przykładem Pin bara, który kończy korektę trendu głównego, co znakomicie wpisuje się w strategie gry z trendem. Natomiast świeca w punkcie B to przykład Pin bara, po którym występują Inside bar.

pin bar wg Price Action
Elementy Price Action są bardzo elastyczne, co oznacza, że mogą występować w różnych konfiguracjach. Widać, że kurs odbił się od obszaru wsparcia i zawrócił, co doprowadziło do powstania Pin Bara. W tej sytuacji można było wejść na rynek od razu po uformowaniu się Pin Bara lub później w momencie wybicia formacji Inside Bar Obydwa rozwiązania dały bardzo dobry profit. Po wybiciu z formacji Inside Bar kurs dotarł do poziomu poprzedniego oporu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>