Trójkąty, flagi, chorągiewki, czyli co wspomaga Price Action

Trójkąty, flagi, chorągiewki, czyli co wspomaga Price Action

Strategia Price Action może być wykorzystywana niezależnie lub w połączeniu z formacjami klasycznej analizy technicznej. Często takie podejście stosują niecierpliwi gracze, którzy nie mogą się doczekać na kolejną formację Pin Bar lub jakiś bardzo wyraźny trend. Price Action w połączeniu z klasyczną analizą techniczna może dać bardzo dobre rezultaty, o czym może się przekonać samodzielnie stosując wymienione niżej formacje.

Najogólniej formacje analizy technicznej możemy podzielić na:

  • Formacje kontynuacji trendu,
  • Formacje odwrócenia trendu.

Do najskuteczniejszych formacji kontynuacji trendu należą trójkąty, flagi oraz prostokąty. Z reguły opisywane są różne typy trójkątów, jednak szczególnie na początku ważne jest to, żeby prawidłowo rozpoznawać formacje, a nie to, żeby je poprawnie kategoryzować, ponieważ to i tak nie ma większego sensu, a tylko zaciemnia obraz sytuacji.

Poniżej opisze podstawowe formacje, które stosowane razem z Price Action dają najlepsze wyniki:

Trójkąt w trendzie spadkowym

   trojkat spadek

Trójkąt w trendzie spadkowym składa się z linii poziomej, na której wykres chwilowo znalazł wsparcie oraz nachylonej w tym samym kierunku co trend drugiej linii. Zrealizowanie się formacji następuje poprzez wybicie przez poziomą linię w dół, natomiast zasięg ruchu po wybiciu to najczęściej odległość od poziomej linii do najwyższego szczytu w korekcie.

Trójkąt w trendzie wzrostowym

trojkat wzrost

Sytuacja analogiczna do poprzedniej z tym, że teraz kurs napotkał lokalny opór. Strategia w tym przypadku to kupować, gdy kurs przebije poziom oporu.

Flaga, chorągiewka

flaga

Kolejna ciekawa i bardzo użyteczna formacja to formacja flagi lub chorągiewki. W przypadku uformowania się tej formacji bardzo wielu traderów uważa, że zakończył się trend. Często jednak okazuję się, że to tylko korekta. Flaga składa się z dwóch równoległych linii, a sygnał do zakupu/sprzedaży pojawia się w momencie przebicie odpowiednio linii górnej/dolnej.

Prostokąt

formacja prostokata

Formacja prostokąta pojawia się wtedy, gdy kurs chwilowo wszedł w trend boczny. Tworzą ją dwie równoległe linie, które ograniczają ruch kursu. Podobnie jak w przypadku flagi wybicie którejś z linii jest sygnałem zakupu/sprzedaży.

Poniżej zostaną opisane formacje odwrócenia trendu. Kiedy one występują należy bardzo uważać w przypadku stosowania strategii Price Action.

Formacja głowy z ramionami lub odwrócona głowa z ramionami

głowa z ramionami

Jest to jedna z najbardziej wiarygodnych formacji analizy technicznej na rynkach FOREX, także innych rynków finansowych. Składa się z głowy, czyli najwyższego szczytu, a także ramion, które są szczytami niższymi niż szczyt reprezentujący głowę. Bardzo istotnym punktem formacji jest linia szyi, której przebicie po uformowaniu się prawego ramienia zwiastuje zmianę trendu. Zasięg ruchu jest równy odległości od linii szyi do najwyższego punktu formacji.

Jeśli chodzi o formację kończącą trend spadkowy to jest to odwrócona głowa z ramionami, a jej budowa jest analogiczna.

Podwójny szczyt lub podwójne dno

podwojny szczyt wg Price Action

Formacja, w której kurs przynajmniej dwa razy odbił się od pewnego poziomu. Zwykle występuje po większym ruchu, wtedy też jest najbardziej skuteczna. Formacja Price Action, która może występować razem z podwójnym szczytem to Pin Bar. Kurs po pierwszym odbiciu się od danego poziomu wyznacza lokalne minimum i jeśli ponownie zawróci to odległość tego minimum od szczytu to minimalny zasięg ruchu.

Formacja przeciwna to podwójne dno, które działa analogicznie.

Aby lepiej przyswoić sobie tą wiedzę, postaraj się odszukać przykłady powyższych formacji na rzeczywistych wykresach. Pamiętaj o tym, aby stosować wyższe interwały czasowe (H4 oraz D1) oraz miarkować emocje, wtedy szansa na zarabianie na Forexie jest największa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>