Inside Bar – jak wykorzystać tą formację Price Action

Inside Bar – jak wykorzystać tą formację Price Action

Strategia Price Action definiuje formację Inside Bar jako pojedynczą świece lub sekwencje świec, które w całości zawierają się w którejś ze świec poprzedzających. Najczęściej występuje ona w momentach kiedy żadna z sił występujących nie może osiągnąć znaczącej przewagi, rynek jest niezdecydowany lub wyczekuje na jakiś sygnał do wzrostów, bądź spadków. Formację Inside Bar można wykorzystać jako dobry sygnał inwestycyjny w momencie kiedy na rynku brakuje bardziej znaczących sygnałów. (more…)