Inside Bar – jak wykorzystać tą formację Price Action

Inside Bar – jak wykorzystać tą formację Price Action

Strategia Price Action definiuje formację Inside Bar jako pojedynczą świece lub sekwencje świec, które w całości zawierają się w którejś ze świec poprzedzających. Najczęściej występuje ona w momentach kiedy żadna z sił występujących nie może osiągnąć znaczącej przewagi, rynek jest niezdecydowany lub wyczekuje na jakiś sygnał do wzrostów, bądź spadków. Formację Inside Bar można wykorzystać jako dobry sygnał inwestycyjny w momencie kiedy na rynku brakuje bardziej znaczących sygnałów.

Co oznacza pojawienie się formacji Inside Bar?

Kiedy na danym rynku występuje świeca o dużej rozpiętości oznacza to, że jedna ze stron – kupujący lub sprzedający uzyskali znaczną przewagę lub podczas sesji rozegrała się zacięta walka pomiędzy stronami tymi rynku (wtedy świeca zawierająca Inside Bars posiada duże cienie). W następstwie takiej sytuacji powinno pojawić się na rynku potwierdzenie przewagi kupujących lub sprzedających lub rozstrzygnięcie, która ze stron jest silniejsza. Jednak jeśli na wykresie pojawiają się Inside Bars nie można powiedzieć, że wystąpiło to potwierdzenie, ponieważ ciągle znajdujemy się na tym samym poziomie. Rynek znajduje się w fazie zawieszenia. Oznacza to, że wybicie zakresu formacji Inside Bar może być bardzo dobrą okazją do wejścia na rynek.

inside bar, price action

Powyższy obrazek pokazuje sytuację, gdzie formacje Inside Bar wystąpiły na poziomie oporu, a wybicia z nich dały spory zysk. W idealnej sytuacji formacja Inside Bar powinna być potwierdzona przez poziom wsparcia lub oporu lub jakiś inny czynnik techniczny. Wtedy skuteczność stosowania tej formacji może być bardzo wysoka. Po zapoznaniu się z jej opisem postaraj się wyszukać na rynku podobne przykłady wystąpienia Inside Bar. Spróbuj sprawdzić kiedy zagranie tej formacji przyniosłoby zysk, a kiedy stratę. Przeanalizuj również, gdzie i jak warto ustawiać stop loss.

Jest to kolejna – po formacji Pin Bar skuteczna formacja, którą należy wykorzystywać, jeśli chcemy zarabiać na Forexie.

Jeśli zainteresowała Cie formacja Inside Bar napisz nam to w komentarzu, podziel się z nami informacji o tym jak wykorzystujesz tą formację.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>